Yeni Anayasa İle Yaşayacağımız Siyasi ve Ekonomik Değişimler Neler Olacak ?

3 dakikada okuyabilirsiniz


0
11

Anayasa değişikliği referandumunun evet ile sonuçlanmasının ardından gözler yeni anayasanın getireceği siyasi ve ekonomik değişimlere çevrildi. Peki bu değişimden sonra neler olacak ? Siyasi ve ekonomik alanlarda bizleri ne gibi değişiklikler bekliyor ? Tüm bu soruların cevabını bir kaç ana başlık altında topladık ve değerlendirdik.

1) 3 madde hemen yürürlüğe girecek, diğer maddeler ise 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile yürürlüğe girecek.

 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 30 gün içinde yeniden yapılandırılacak ve adı Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilecek.
 • Askeri yargı kaldırılacak, askeri mahkemeler hemen kapatılacak.
 • Mevcut Cumhurbaşkanı siyasi parti başkanı olarak görevine devam edebilecek. (AK Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş 27-28 Nisan’dan sonra Cumhubaşkanı Erdoğan’a parti başkanlığı teklifi yapabileceklerini bildirdi.)

2) Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini tek başına kullanacak, Başbakanlık kaldırılacak.

Seçilen Cumhurbaşkanı yürütme yetkisi ile kanunları yayımlayabilecek veya tekrar görüşülmesi için TBMM’ye gönderebilecek. Aynı zamanda mevcut kanunların anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile AYM’ye iptal davası açabilecek.

3) Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak.

Mecliste bulunan milletvekili sayısı 600’e çıkarılacak ve seçilme yaşı 25’ten 18’e düşecek. Bu yasanın sebep olduğu en büyük tartışmalardan biri olan askerlik durumu ise ”milletvekili seçilen kişinin askerlikle ilişiği kalmamıştır” ibaresi eklenerek düzenlenmesi bekleniyor.

4) Seçimler 5 yılda bir yapılacak. Yapılan seçimde hem Cumhurbaşkanı hemde milletvekilleri seçilecek.

Bu yasa gereği ilk Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi 3 Kasım 2019 yılında yapılacak.

5) Meclis Gensoru veremeyecek.

Mevcut sistemde Meclis denetim yetkisini “Meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru” yollarıyla kullanabilirken, yeni anayasa gereği Meclis’in “gensoru” yetkisi artık olmayacak.       

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, soruşturma açılmasına üye tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla karar verebilecek.

6) Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları kendisi atayacak.

Yeni anayasa ile seçilen Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve tüm bakanları kendisi atayacak. Bakanları kabine dışından atayabilecek olan Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini de atayabilecek veya görevine son verebilecek. Cumhurbaşkanı’nın rahatsızlanması yada yurt dışına çıkması durumunda yerine seçtiği yardımcısı vekalet edebilecek ve tüm yetkileri kullanabilecek.

7) Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesini isteyebilecek

Cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesini isteyebilecek. Fakat böyle bir durumda kendisi de seçime gitmek zorunda kalacak. Aynı şekilde mecliste yeterli çoğunluk sağlanırsa TBMM’de seçim talep edebiliyor.

Yeni anayasaya göre bir kişi en fazla 5’er yıl süreyle 2 kez seçilebiliyor. Fakat kişinin görev yaptığı 2. görev süresinde meclis seçim yenilenmesi isterse mevcut Cumhurbaşkanı yine aday olabiliyor.

8) Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkartabilecek ve kanunların uygulanması için yönetmelik hazırlayabilecek.

 • Normal şartlarda temel hak ve hürriyetler ile siyasi hak ve hürriyetler bu kararnamenin kapsamı dışında olacak.
 • Normal şartlarda kanunda açıkça belirtilen konularda da cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılamayacak.
 • Fakat Cumhurbaşkanı’nın tek başına OHAL ilan etme yetkisi var ve OHAL ilan edildiği taktirde Cumhurbaşkanı temel hak ve özgürlükler ile ilgili de kararname çıkarabilecek.

9) Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinin sayısı 15’e düşürülecek.

 • Askeri mahkemelerden dahil olan 3 üyenin üyeliği düşürülerek sayı 15’e indirilecek. Bunlardan 12’sini Cumhurbaşkanı atayacak, 3’ünü ise TBMM seçecek.
 • AYM Genel Kurulu da en az 12 yerine, en az 10 üyeyle toplanabilecek.
 • Bu arada Mili Güvenlik Kurulunun (MGK) yapısında da değişiklik yapılarak, Jandarma Genel Komutanı’na yer verilmeyecek. HSYK’nın ismi ise 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değişerek, üye sayısı 22’den 13’e, daire sayısı da üçten ikiye düşürülecek.  
 • Adalet Bakanı ile müsteşarının doğal üye olacağı Kurul’un dört üyesini cumhurbaşkanı, yedisini TBMM seçecek.
 • Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.

10) Yök üyelerini Cumhurbaşkanı seçecek

Yükseköğretim kurulu üye adayları üniversitelerce seçilecek. Seçilen adayların arasından Cumhurbaşkanı atama yapabilecek. 

11) Cumhurbaşkanı bütçeyi yapabilecek

Yeni anayasa ile kanun hükmünde kararname düzenlenerek bütçe yapma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilebiliyor. Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanacak bütçe teklifi bütçe komisyonunda görüşülecek. Fakat komisyonda kaç üye olacağı ve hangi partiden kaç kişinin bulunacağı belirtilmiyor.

12) Vergi, fon, harç vb mali yükümlülükleri koyup kaldırma yetkisi Cumhurbaşkanı’nda olacak.

Vergi, fon, harç gibi mali yükümlülükleri düzenleme, kaldırma ve yeni yükümlülükler getirme yetkisi Cumhurbaşkanında oluyor. Bunun yanında dış ticaret ve piyasaları denetleme yetkisi de yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na veriliyor.

 


Bu içerik bisosyo.com üyesi tarafından oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Sitemize üye olarak sizde içerik ekleyebilir ve içeriğinizi ücretsiz yayınlayabilirsiniz.

Bu içeriğe emojiler ile oy verin

Üzücü Üzücü
0
Üzücü
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Beğendim Beğendim
0
Beğendim
Komik Komik
0
Komik
Mükemmel Mükemmel
0
Mükemmel
Korkunç Korkunç
0
Korkunç
Sinir Bozucu Sinir Bozucu
0
Sinir Bozucu

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerikler Telif Hakkı İle Korunmaktadır. İzin Alınmadan Kopyalanamaz, Başka Bir Yerde Paylaşılamaz !